Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

bellthecat
Co z tego, że mamy XXI wiek i coraz lepsze technicznie cywilizacje, kiedy nie potrafimy dotrzeć do drugiego człowieka, a rozwój emocjonalny i duchowy większości ludzi pozostaje w epoce kamienia łupanego
— Woody Allen
Reposted fromViins Viins viablaxkseoul blaxkseoul
bellthecat
bellthecat
4146 d6bd 420
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka
bellthecat
0812 c6f3 420
justsimthings #3
bellthecat
8296 3d4e 420
Reposted fromhollowhd hollowhd viazurawianiaczka zurawianiaczka
bellthecat
To tylko pewnego rodzaju przykrość nie być kochanym. Prawdziwym nieszczęściem jest – nie kochać.
— Albert Camus
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
bellthecat
9585 0ff1 420
Reposted fromhagis hagis viafoxgallagher foxgallagher
bellthecat
6089 ed47 420
Reposted fromdorks dorks viaszydera szydera
bellthecat
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji
— Halina Poświatowska
Reposted fromandnoporn andnoporn viablaxkseoul blaxkseoul
bellthecat
7359 2889 420
Reposted fromYuei Yuei viablaxkseoul blaxkseoul
bellthecat
Reposted fromlaluna laluna viazidzhelja zidzhelja
bellthecat
5188 9bd2 420

petitlapins:

Valentino’s Cosmo Collection

Reposted frompannakojot pannakojot viazidzhelja zidzhelja
bellthecat
3829 207f 420
Reposted fromOFFka OFFka viazidzhelja zidzhelja
bellthecat
7799 b27e 420
Reposted frompatronus patronus viaszydera szydera
bellthecat
6770 164d 420
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
bellthecat
bellthecat
0378 b290 420
Reposted fromfelicka felicka viazurawianiaczka zurawianiaczka
bellthecat
2950 ba4f 420
Reposted fromsohryu sohryu viazurawianiaczka zurawianiaczka
bellthecat
3048 c700 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl