Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

bellthecat
Zdzisław Beksiński "Lustro" ("Mirror")
Reposted fromzelka zelka via666th 666th
bellthecat
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no
bellthecat
bellthecat
Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć […] Mój światopogląd […] zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, “Pożegnanie jesieni”
Reposted fromLittleJack LittleJack viaToyuru Toyuru
bellthecat
4604 4445 420
Reposted fromrysia rysia
bellthecat
3052 6b06 420
Reposted fromheartmuscle heartmuscle viacrybitch crybitch
bellthecat
5996 7460 420
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vianutt nutt
bellthecat
Reposted frommuviell muviell viadepresja depresja
bellthecat
Myślę, że każdy pragnie mieć kogoś komu może opowiadać rzeczy mało ważne, że w drodze do domu widział małego kotka, a w pracy posłodził dwa razy herbatę, że ulubione lody nie smakowały dziś tak jak zawsze, a włosy ułożyły się nadzwyczaj dobrze. Potrzebuję też kogoś kto mi to opowie, kto będzie wiedział, że to dla mnie ważne, że chcę go poznawać codziennie, coraz bardziej, chcę słuchać jego codziennych bzdur. I jeszcze chciałabym wiedzieć jak przytula. Jak to jest, kiedy przyciąga mnie do siebie i okrywa swoimi ramionami bez zamiaru puszczać.
Reposted fromchocoway chocoway viasluchaczka sluchaczka
bellthecat
bellthecat
6735 513b 420
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaatranta atranta
bellthecat
Miło jest wtedy, gdy nie trzeba z kimś rozmawiać, by dobrze się czuć w jego towarzystwie.
— Michael Connelly
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
bellthecat
3592 4a1a 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viaatranta atranta
bellthecat
7697 393f 420
Reposted fromrudazolza rudazolza viakomplikacja komplikacja
bellthecat
1874 a585 420
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viakomplikacja komplikacja
bellthecat
grafika drake and quote
Reposted fromweightless weightless viakomplikacja komplikacja
bellthecat
4375 fc82 420
Reposted fromMuppet Muppet viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
bellthecat
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaMrrruk Mrrruk
bellthecat
3549 cbff 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viametalfairy metalfairy
bellthecat
1404 d483 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl